info@sukruunluasm.com

(0366) 212 85 55

ÖNCELİĞİ OLAN HASTALAR

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2010/73 sayılı genelge gereğince Polikliniklerde sırası ile;

Acil Vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb durumlar ile ivedili tıbbi müdahale yapılması gerektiğini hekim tarafından karar verilen hastalıklar),

Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,

Hamileler,

65 Yaş üstü yaşlılar,

Yedi (7) yaşından küçük çocuklar,

Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler,

Genel hizmeti aksatmayacak şekilde her poliklinikte öncelik hakkı tanınmaktadır.