info@sukruunluasm.com

(0366) 212 85 55

HİZMETLERİMİZ

ANA SAYFA > KURUMSAL / HİZMETLERİMİZ /

Hizmetlerimiz nelerdir?

1-Birinci basamak tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri

 Birinci basamakta tanısı konabilecek ve tedavisi düzenlenebilecek hastalara, ikinci veya üçüncü basamakta tanı ve tedavisi düzenlenmiş ve takibe alınmış hastalara verilen hizmetlerdir.

2-Koruyucu hekimlik hizmetleri

Bebek, çocuk, gebe, yaşlı  ve toplum sağlığı açısından diğer riskli gruplara Sağlık Bakanlığı’nın genel bağışıklama programı kapsamında verilen izlem ve aşılama hizmetleridir.

3-Bebek-çocuk sağlığı hizmetleri

Yenidoğandan 59 ay sonuna kadar sağlıklı bebek ve çocukların takibini ve ebeveynlerin eğitimini kapsayan hizmetlerdir.

4-Gebe sağlığı hizmetleri

Gebeliğin tespitinden sonlanmasına kadar geçen dönemde kişinin fiziksel ve psikososyal durumunun takibini, eğitimlerini kapsayan danışmanlık hizmetleridir

5-Üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri

Üremenin ve aile planlamasının bireyler ve aileler açısından doğru değerlendirilmesi için verilen eğitim, malzeme temini ve danışmanlığı kapsayan hizmetlerdir.

6-15-49 yaş kadın sağlığı hizmetleri

Ergenlikten menapoz dönemine kadar kadınların takibini, eğitimlerini ve danışmanlık hizmetlerini kapsar.

7-Sağlık danışmanlığı hizmetleri

Sağlık hizmet sunucularının bireylere verdikleri tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin muhataplarınca daha iyi anlaşılması ve bireylerin yaşam kaliteleri açısından daha doğru kararları verebilmeleri açısından verilen danışmanlık hizmetleridir.

8-Tetkik hizmetleri

Hastaların tanı ve takip aşamalarında, veya riskli toplumsal grupların sağlık risklerinin tayini açısından verilen laboratuvar tetkik hizmetleridir. Aile sağlığı merkezimizde eliza testleri, hormon testleri , biyokimyasal testler, tam kan sayımı, kan grubu tayini  gibi testler Kastamonu Halk Sağlığı Laboratuvarı ile beraber yürütülmektedir.

9-Sağlık raporlarının düzenlenmesi

Kayıtlı bireylerin sağlık durumunun tespit edilmesinin çeşitli makamlarca istendiği durumlarda sağlık durumunun tek hekim kanaatiyle tespit edildiği sağlık raporlarının düzenlenmesi

10-Halk sağlığı hususlarında eğitim hizmetleri

Beslenme, üreme sağlığı, toplumda sık görülen hastalıklar(KOAH, şeker hastalığı, kanserler gibi), kadın sağlığı, toplum sağlığını tehdit eden zararlı maddeler (sigara, aşırı tuz tüketimi, CO zehirlenmesi gibi) vb. gibi durumlarla ilgili verilen eğitimlerdir.

11-E-nabız kayıt hizmeti

Aile hekimleri tarafından kayıtlı bireylerin aldığı sağlık hizmetlerinin elektronik kayıtlarına ulaşabilmeleri açısından e-nabız sisteminde profil oluşturmalarına yardımcı olunmaktadır.

12- Kanser tarama hizmetleri

Hedef kitlelerde meme kanseri, kolon kanseri ve rahim ağzı kanseri gibi kanser türlerinin erken teşhisinin, uygulanması kolay ve ucuz testlerle sağlanması açısından verilen hizmetlerdir.